Γονείς

Το να είσαι γονιός είναι μια δύσκολη υπόθεση και ένας ρόλος στον οποίο δίνουμε εξετάσεις καθημερινά απέναντι στα παιδιά μας.

Επειδή όμως κανείς δε γεννήθηκε γονιός αλλά μπορεί να γίνει ένας καταρτισμένος αρωγός της διαπαιδαγώγησης του παιδιού του παρακάτω ακολουθούν σχετικά άρθρα με πληροφορίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς στο δύσκολο έργο τους και απαντήσεις σε καθημερινά θέματα που πιθανόν απασχολούν σε σχέση με τα παιδιά και τους εφήβους τους.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως για τα παιδιά μας λειτουργούμε πάντα ως πρότυπα και πολλές συμπεριφορές μας τυγχάνουν προϊόν μίμησης από τα παιδιά μας. Τι γίνεται όμως αν κάποιες από…
Στις σχέσεις μας με τα παιδιά, οι τιμωρίες έχουν ως στόχο να υπογραμμίσουν το ποιος έχει «το πάνω χέρι». Ιδιαίτερα οι σωματικές τιμωρίες, σκοπό έχουν να δείξουν στα παιδιά ότι…
Μετάβαση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται και δηλώνει το πέρασμα ενός ανθρώπου από μια κατάσταση σε μια άλλη άγνωστη. Οι μεταβάσεις μπορεί ν' αφορούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική ή επαγγελματική…
Το άγχος, η πίεση, οι πολλές ώρες εργασίας, οι διάφοροι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες οδηγούν τους ενήλικες, τις περισσότερες φορές, σε λανθασμένες διατροφικές συνήθειες. Τέτοιου είδους διατροφικές συνήθειες, περιέχουν μεγάλο…
Η διατροφή ενός παιδιού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το οικογενειακό περιβάλλον. Πολλές φορές, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των γονιών, είτε επειδή δε θέλουν να χαλάσουν χατίρι στο παιδί τους,…
Σελίδα 3 από 3