Διατροφή

Μπορεί σε μια καταναλωτική κοινωνία η διατροφή μας να περνάει πολλές φορές σε δεύτερη μοίρα αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχικής μας ισορροπίας καθώς η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας αποτελεί βασικό συστατικό της αυτοεκτίμησής μας που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συμπεριφορές ακόμα και ψυχικές νόσους.

Παρακάτω θα βρείτε άρθρα που έχουν να κάνουν τόσο με διατροφικά θέματα παιδιών και ενηλίκων αλλά και τη σύνδεσή τους με ψυχικές νόσους που ταλαιπωρούν πλήθος ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία.

Το άγχος, η πίεση, οι πολλές ώρες εργασίας, οι διάφοροι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες οδηγούν τους ενήλικες, τις περισσότερες φορές, σε λανθασμένες διατροφικές συνήθειες. Τέτοιου είδους διατροφικές συνήθειες, περιέχουν μεγάλο…
Η διατροφή ενός παιδιού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το οικογενειακό περιβάλλον. Πολλές φορές, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των γονιών, είτε επειδή δε θέλουν να χαλάσουν χατίρι στο παιδί τους,…