Σχέσεις

Οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους γύρω μας, από το σύντροφό μας μέχρι τα παιδιά μας, από τους γονείς μας μέχρι τους φίλους μας είναι ένα βασικό κομμάτι της ύπαρξής μας άνθρωποι.

Η λειτουργικότητά μας μέσα σε αυτές τις σχέσεις και ο τρόπος που αλληλεπιδρούμε και μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχολογίας μας και της ισορροπίας μας.

Παρακάτω θα βρείτε άρθρα που συζητούν αυτό το βασικό κομμάτι της ζωής μας που πολλές φορές αποβαίνει δυσεπίλυτος γρίφος.